a

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

สงกรานต์ปีนี้ ทางนิติได้จัดโต๊ะสรงน้ำพระให้ท่านเจ้าของร่วมและแขกผู้เข้าพักเข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระที่บริเวณโถงเคาน์เตอร์นิติบุคคลค่ะ